Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče

 

Društvo je bilo ustanovljeno 19. oktobra 2009 in že v svojem naslovu pove s kakšnimi širokimi cilji so ga Renčani ustanovili. S svojim delom naj bi prispevalo kolikor se da k prijaznemu življenju in bivanjskemu okolju v kraju. Tako da bi ohranili njegovo dušo oziroma tradicijo, vpeljali načrtno skrb za kulturo ter razvijali in urejali kraj tako, da bi dobil več možnosti za razcvet tudi turizem. V društvu želijo biti pobudniki vsakršnega razvoja, ki bi ljudem pomagal ohranjati in večati občutek pripadnosti kraju in skupnosti ljudi, ki bivajo tod.

In v podrobnostih?
Društvo si bo prizadevalo izboljšati prepoznavnost Renč in za to zbralo vsa zgodovinska in druga vedenja, ki so za promocijo potrebna. Pospešilo bo povezovanje in dejavnost vseh, ki si želijo več medgeneracijskega sodelovanja na področju vseživljenskega učenja, kulture, športa, rekreacije in drugih prostočasnih dejavnosti. Društvo je pobudnik oživitve in prenove vaškega središča, novih hortikulturnih pridobitev in prepoznavanja vseh posebnosti in znamenitosti kraja. S svojo dejavnostjo bo k temu pritegnilo vse, ki k temu lahko pripomorejo s svojim vedenjem in znanjem, tako novo odkrito podobo Renč pa bo na ustrezen način predstavljalo domači in širši javnosti.


Društvo je zasnovano kot organizirana skupnost Renčanov, ki želijo v kraju pospešiti in opogumiti vse potenciale, ki so na voljo in so pripravljeni sodelovati pri osvežitvi podobe Renč. Vanj se lahko včlani vsakdo, vsakdo lahko prispeva tudi svojo zamisel oziroma prispevek, kako zgoraj naštete cilje doseči.

Vabljeni!

 

 

 
 
 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 8-04-2010